EN

jak pracujemy

dbamy o nasze marki. Sprawiamy, że stają się silne, wiarygodne i rozpoznawalne.

Pozycję marki na rynku i w świadomości ludzi buduje się poprzez kreowanie odpowiedniego wizerunku.
Proces kreowania wizerunku zaczynamy od zbierania informacji o marce, analizy elementów i świata marki. 
Klienci wiedzą, że marki które wybierają określają ich styl życia, sposób myślenia i postępowania.
Marka to już nie tylko produkt, to emocje, doznania.
Wizerunek firmy musi być przemyślany i spójny, dlatego naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę.
Wymyślamy, planujemy, projektujemy, realizujemy, wdrażamy i nadzorujemy.

 

gromadzenie informacji i analiza

Zbieramy podstawowe informacje o marce. Dowiadujemy się jak najwięcej o kliencie, zleceniu i konkurencji, badamy obszar działalności marki, określamy sytuację, w jakiej marka się znajduje i wytyczamy cele. Stajemy się partnerami, doradcami, słuchaczami i krytykami. Określamy grupę docelową, najważniejszy przekaz, kanały komunikacji i elementy stałe.

planowanie

Ustalamy priorytety, określamy zakres prac, harmonogram, dostosowujemy terminy wykonania prac na poszczególnych etapach do potrzeb klienta.

kreacja / design

Tworzymy strategię wizerunkową marki, nazwę, identyfikację wizualną, print, packaging, web design. Kreacja to praca zespołowa – na tym etapie szkicujemy, rozmawiamy i kreujemy. 

wdrażanie / produkcja

Koordynujemy prace i nadzorujemy produkcję, dbając o każdy szczegół.

nadzór

Gromadzimy i analizujemy informacje zwrotne.

UWDk
prosimy o poprawne wypełnienie formularza